This post is written in English and Dutch.

Deze blogpost is geschreven in Engels en Nederlands.

At the moment, I am working on the Stardust Collection combining my love for weaving with my fascination for the universe. Read more in the introduction of the Stardust Collection. Today, I would like to introduce you to Binary Star.

Op dit moment werk ik aan de Stardust Collectie waarin mijn liefde voor weven en mijn fascinatie voor het universum samen komen. Lees meer in de introductie van de Stardust Collectie. Vandaag stel ik jullie voor aan Binary Star.

Logo of the Stardust collection

Binary Star: the twins of the universe

The sun is the central star of the Solar System. Gravitational attraction lets the earth and seven other planets orbit the sun. Stars can also be bound by gravitation to each other. A binary star consists of two stars that orbit a shared center of gravity. Just like the sun, a binary star can be the center of a planetary system. Binary stars form when a star-to-be breaks into two pieces and both develop into a star. In this way, the stars of a binary star can be seen as twins. The pattern of this shawl is inspired by a binary star, as the complete shawl contains just two repeats of a large star motif.

Introducing Binary Star

De zon is de centrale ster in ons zonnestelsel. Aangetrokken door zwaartekracht draait de aarde samen met zeven andere planeten om de zon. Ook sterren onderling kunnen elkaars zwaartekracht ondervinden. Een dubbelster (binary star) is een koppel van twee sterren die om elkaar heen draaien rond een gemeenschappelijk zwaartepunt. Ook zo’n dubbelster kan het centrum vormen van een planetenstelsel. Dubbelsterren ontstaan waarschijnlijk in de beginfase van een ster, wanneer een ster-in-wording in twee stukken breekt en deze twee delen beide uitgroeien tot volwaardige ster. De sterren van een dubbelster zijn dus een soort van tweeling. Het patroon van deze sjaal is geïnspireerd op een dubbelster, de gehele sjaal bestaat uit slechts twee grote sterfiguren.

Binary Star in more detail

Yarn and color palette

Binary Star is made of a cotton (45%), alpaca (47%) and wool (8%) blend. The yarn is made by blowing alpaca and wool fibers into a cotton tube. This results in a nice thick yarn that is still lightweight, making the shawl both warm and breathable. Binary Star is made with a warp of marine blue and petrol, and a weft of dark purple and petrol.

Close-up of Binary Star showing back and front
A closer look at Binary Star

Binary Star is gemaakt van een mix-garen met katoen (45%), alpaca (47%) and wol (8%). Het garen is gemaakt door alpaca en wol vezels in een katoenen kous te blazen. Dit proces geeft een lekker dik garen dat niet zwaar is, wat de sjaal een warm en toch luchtig resultaat geeft. Binary Star is gemaakt met een schering van marineblauw en petrol en een inslag van donkerpaars en petrol.

Weaving technique

Binary Star is made using the shadow weaving technique. Shadow weave is a type of color-and-weave. These techniques allow you to create clear figures and lines through the use of different colors. In shadow weave, two colors are alternated in both warp and weft. The patterns emerge due to the crossing of these colored threads. The best results are obtained by using two contrasting colors, for example a light and a dark color.

In shadow weave with two colors, the same dark and a light colors are alternated in the warp and the weft. The result is a pattern with clear colored lines and shapes. Extending this principle, more than two colors can be used to create a more playful and subtle effect. In Binary Star, I combined one light shade (petrol) with two dark shades: marine blue in the warp and dark purple in the weft. The light petrol lines are still clear, while the dark lines in marine blue and dark purple have a more variegated look.

There is room for endless variation in shadow weave, as even four or more colors can be combined. As long as the dark shades clearly contrast with the light shades, the pattern remains visible. In Supernova, I combined the same marine blue and petrol warp with a weft of marine blue and green. Although the shawls share a warp, they look completely different due to the difference in color combination. With so many possibilities, you never have to weave the same thing twice with shadow weave.

Close-up of Binary Star Close-up of Binary Star and Supernova
Comparing Binary Star and Supernova

Binary Star is geweven met de schaduw weeftechniek. Schaduw weven valt onder de ‘color-and-weave’ technieken. Deze technieken kenmerken zich door de duidelijke figuren en lijnen die de verschillende kleuren van het weefsel maken. Bij schaduw weven worden twee kleuren afgewisseld in zowel de schering als de inslag. De patronen worden gecreëerd door de manieren waarop deze verschillend gekleurde draden elkaar kruizen. Het mooiste resultaat wordt verkregen door kleuren te kiezen met een duidelijk kleurcontrast, bijvoorbeeld een lichte kleur en een donkere kleur.

Schaduw weven kan gedaan worden met twee kleuren: een lichte en een donkere. Deze twee kleuren wisselen elkaar dan af in zowel schering als inslag. Het resultaat is een weefsel met duidelijke gekleurde lijnen. Je kunt hiermee variëren door meer dan twee kleuren te kiezen. In Binary Star heb ik één lichte kleur gekozen (petrol) en twee donkere kleuren (marine blauw voor de schering en donkerpaars voor de inslag). Dit geeft een speels resultaat: de petrol lichte lijnen zijn duidelijk aanwezig en marine blauw en donkerpaars mengen samen in de donkere lijnen.

Met schaduw weven kun je op deze manier blijven variëren. Een weefsel met vier of meer kleuren is ook mogelijk. Zolang de donkere kleuren voldoende contrasteren met de lichte kleuren blijft het patroon zichtbaar. In Supernova is dezelfde marineblauwe/petrol schering van Binary Star gecombineerd met een inslag van marine blauw en groen. De sjaals delen een schering, maar zien er door het kleurgebruik toch volkomen anders uit. Zo hoef je eigenlijk nooit twee keer hetzelfde te weven met de schaduw weeftechniek.

Overview of Binary Star
The big star pattern of Binary Star

Availability

The Stardust Collection will be available for sale at Eighty fashionstore in Emmeloord in the fall. Please contact me if you have any comments or questions. I would be happy to hear if you are interested in one of my shawls, be it from the Stardust Collection or a personalised shawl made just for you. Please let me know in case you would like your own piece of my woven world!

Update November 1, 2020: The Stardust Collection is complete and for sale now! Meet all eight shawls of the Stardust Collection in the gallery below. Saturday October 31, 2020, I introduced the collection to the public at Eighty fashionstore. The reaction were heartwarming and I am proud to tell you that both the Luminosity shawl and the Supernova shawl have already found a new owner. You are welcome to see the shawls for yourself at Eighty, Esther and her team are happy to help you.

De Stardust Collectie zal in de herfst beschikbaar zijn in de damesmodezaak Eighty in Emmeloord. Neem gerust contact met me op bij opmerkingen of vragen. Ik zou het leuk vinden van je te horen als je interesse hebt in een van mijn sjaals van de Stardust Collectie of als je een gepersonaliseerde sjaal door mij wilt laten maken. Ik maak je graag onderdeel van mijn weefwereld!

Update 1 november 2020: De Stardust Collectie is compleet en nu te koop! Maak kennis met alle sjaals van de collectie in het overzicht hieronder. Op zaterdag 31 oktober heb ik de collectie geïntroduceerd aan de klanten van damesmodezaak Eighty. De reacties waren hartverwarmend en ik ben er trots op dat zowel de Luminosity sjaal als de Supernova sjaal al een nieuwe eigenaar hebben gevonden. Esther en haar team staan voor je klaar bij Eighty, je bent welkom om de sjaals te komen bekijken!